اهداف همایش:

 

 1- ایجاد ارتباط موثر بین دانش آموختگان رشته آموزش ریاضی، به منظور انجام فعالیت ها و پژوهش های گروهی

 

2- ارتقای سطح علمی دانش آموختگان و دانشجویان از طریق آشنایی با آخرین پژوهش ها

 

3- بحث و بررسی راه های رفع موانع و نیل به پیشرفت های بیشتر