نحوه عضویت و شرکت در همایش
1396-02-31
نحوه عضویت و شرکت در همایش

برای اینکه بتوانید در همایش ثبت نام کنید می بایست فرم شرکت در همایش را پر کنید. این فرم بر اساس نوع عضویت شما امکان واریز مبلغ ثبت نام را به شما می دهد. از اینرو محققان گرامی می بایست بر اساس نوع عضویت ( دانشجو ،معلمان و ...) اقدام به بارگذاری فایل تصویر کارت شناسایی (کارت دانشجویی و ...)خود در سامانه نمایند. چنانچه همزمان فردی دو نوع عضویت داشته باشد ارسال یکی از مدارک شناسایی کافی است. پس از بارگذاری فایل در سامانه همایش، مدارک شما بررسی و عضویت شما تایید می شود. سپس شما می توانید نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمایید.

راهنمای ثبت نام