مقالات برتر
1396-03-08
مقالات برتر


به اطلاع شرکت کنندگان همایش می رساند علاوه بر چاپ مقالات در مجموعه مقالات همایش، مقالات برتر در دو مجله علمی به چاپ خواهند رسید. همچنین سه مقاله به عنوان مقاله  برتر انتخاب و در اختتامیه همایش معرفی خواهند شد و از نویسندگان این مقالات تقدیر به عمل خواهد آمد.