اطلاعیه بسیار مهم
1396-05-04
اطلاعیه بسیار مهم

توجه به اعلام نتایج داوری ها،  همه شرکت کنندگان اعم از با مقاله یا بدون مقاله تا 12مرداد فرصت دارند ثبت نام خود را نهایی کنند .
1. پر کردن فرم ثبت نام در همایش
2. اپلود فیش پرداختی