اطلاعیه تهیه پوستر برای شرکت کنندگانی که مقاله آن ها به صورت پوستر پذیرفته شده است
1396-05-28

اطلاعیه تهیه پوستر برای شرکت کنندگانی که مقاله آن ها به صورت پوستر پذیرفته شده است:
پوستر باید در یک بنر 90×40 به صورت طولی تهیه شود و در استندهایی که در روز همایش در اختیار آنها قرار می گیرد نصب گردد.
در بالای پوستر باید بنر همایش و کد مقاله درج شود.

سایز 90×40  برابر با 6 تا برگه A4 است که به صورت طولی کنار هم گرفته است.
کسانی که علاقه مند به تهیه بنر نیستند می توانند مقاله خود را در برگه A4 پرینت بگیرند و  برگه های خود را در یک مقوای با سایز 90×40 بچسبانند.

بنابراین دو فرمت برای پوستر اختیاری است.