اطلاعیه: اعلام نتایج داوری کارگاه ها
1396-05-30
اطلاعیه: اعلام نتایج داوری کارگاه ها

طلاعیه: اعلام نتایج داوری کارگاه ها

1. طاهره اسدی
کارگاه: طراحی سوالات مفهومی
2. دکتر فیروز پاشایی
کارگاه: آموزش هندسه پویا با نرم افزار جیوجبرا
3.اعظم رضایی
کارگاه: روش مدل: ابزاری برای حل مسائل کلامی
4.حسین سلطانی مقدم
کارگاه: هندسه فضایی
5.محمد شریف زمینی
کارگاه: کاغذ و تا
6.فرزانه فروزانفر
کارگاه: ارزشیابی گروهی
7.ربابه افخمی
کارگاه: ارتقای تفکر تابعی...

لازم به ذکر است کارگاه ها بدون ترتیب اعلام شده است. درضمن اغلب کارگاه ها چند نفره برگزار می شود که در اینجا صرفاً اسم یک نفر از گروه اعلام شده است.