مفتخریم که اعلام نماییم که اینجانب و همکارانم فعالیت های مربوط به برگزاری اولین همایش ملی آموزش ریاضی،چالش ها و فرصت ها را که در تاریخ 12 و 13 شهریور ماه 1396 در دانشکدة علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار خواهد شد،آغاز نموده ایم.

هدف از برگزاری همایش، گردهمایی معلمان، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران حوزة آموزش ریاضی و تبادل ایده ها و تجربیات و آخرین دستاوردهای پژوهشی و بحث و بررسی در خصوص چالش ها و مشکلات آموزش ریاضی در کشور و راههای رفع و پیشرفت های مرتبط با آن است.

در این راستا از ارگانها، سازمانهای دولتی و غیر دولتی که در امر آموزش ریاضی مشغول به خدمت هستند دعوت به عمل آمده است.  بعلاوه تعدادی از متخصصین این حوزه جهت ارائه سخنرانی، برگزاری کارگاه آموزشی حضور خواهند داشت.

از همه علاقه مندان به حوزه آموزش ریاضی، درخواست می نماییم که با شور و اشتیاق خود فضای علمی همایش را پربار و نسبت به غنی سازی و با کیفیت برگزار شدن آن از هیچ کوششی دریغ نفرمایند.

امید است این همایش فضای مناسبی جهت تشریک مساعی علمی همه پژوهشگران حوزه فراهم آورد.

 

  دکتر احمد شاهورانی                          

دبیر اولین همایش ملی آموزش ریاضی چالش ها و فرصت ها