نقش فن آوری در آموزش ریاضیات متوسطه اول
کد مقاله : 1013-MECCO
نویسندگان:
مهرنوش صمیمی فر *
معاون مدرسه. آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
بدون شک استفاده از فن آوری‌های نوین در آموزش و مخصوصا در آموزش ریاضی، بسیار حائز اهمیت و غیر قابل انکار است. استفاده از نرم افزارها در تدوین مطالب ریاضی و نیز آموزش آن، هم در تالیف و هم در آموزش و تدریس آن، بسیار مهم است. لذا در این مقاله به بررسی تاثیر تکنولوژی در تدریس ریاضی می‌پردازیم. در این مقاله توضیح مختصر در مورد چند نرم افزار که در آموزش ریاضیات موثرند، داده می‌شود. تأثیر استفاده از نرم افراز در تدریس ریاضی، در علاقه مندی و درک بیشتر دانش آموزان و استفاده ی آنها از حواس بیشترمانند: بینایی و شنوایی و حتی دست ورزی، تاثیر انکار ناپذیری در یادگیری ریاضی دارد که در نهایت به فهم بیشتر و عمیق ترمطالب تدریس شده به کمک فناوری منجر می شود.در این مقاله نتایج تحقیق در مورد استفاده معلمان از فناوری در تدریس ریاضی و نتایج تحقیقات در بررسی نقش آی سی تی در ریاضیات نیز بیان شده است.
کلیدواژه ها:
فناوری، آی سی تی، لوگو
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است