کاربرد رایانش ابری در روش تدریس درس ریاضی
کد مقاله : 1019-MECCO
نویسندگان:
سایه آزادی *1، طاهره گوهری1، مریم نظری علی آبادی2
1دبیر/آموزش و پرورش قروه کردستان
2دبیر/آموزش و پرورش رشت
چکیده مقاله:
با تغییرات سریع شیوه های آموزشی در محیط رقابتی و روند جهانی شدن ، استفاده از روش های سنتی در تدریس درس ریاضی محدودیتی برای درک بهتر و علاقه در بین دانش آموزان می باشد. از این رو ، دبیران را مجبور به همکاری نزدیک و ایجاد روابط مشارکتی نموده است. دبیران به روز سعی می کنند با استفاده از ابزارها ، روش ها و فناوری های نوین ، روند کاری خود را بهینه نمایند تا ضمن کاهش زمان و هزینه علاوه بر بالا بردن کارایی ، بهره وری دانش آموزان خود را نیز افزایش دهند. تلاش برای به حداکثر رساندن بازده آموزش در اولویت قرار می گیرد. رایانش ابری به عنوان یک تکنولوژی سودمند نوظهور است که با فراهم نمودن نیازهای زیرساختی ، بسترها و راه حل های نرم افزاری بر اساس تقاضا با استفاده از مدل شبکه ای "پرداخت در ازای استفاده" از طریق شبکه اینترنت ارائه می دهد و منجر به بهینه سازی می شود ، پدیدار گردیده است. هزینه پایین تر ، قابلیت دید ، ساده سازی ، مقیاس پذیری و انعطاف پذیری از طریق تعامل مابین دبیر و دانش آموز برخی از مزایای قابل توجه آن است. بدین سان رایانش ابری می تواند فناوری مناسبی برای تدریس درس ریاضی باشد. با این حال ، جوانبی وجود دارند که هنگام استفاده از برنامه های کاربردی مبتنی بر ابر باید در نظر گرفت ، برخی از چالش های آن عبارتند از : حریم خصوصی داده ها ، سفارشی سازی فرآیند و اعتماد در میان مشارکت کنندگان.
کلیدواژه ها:
رایانش ابری ، مدل شبکه ای ، تکنولوژی ، روش تدریس ، آموزش ریاضی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است