روش های صحیح مطالعه در آموزش ریاضی
کد مقاله : 1023-MECCO
نویسندگان:
فاطمه طالب پور *
دانشجومعلم
چکیده مقاله:
هدف از این پژوهش، تعریف راهبرد ها و استراتژی های مطالعه و بررسی روش های مختلف آن و تأثیر مطالعه صحیح بر روند یادگیری دانش آموزان است. امروزه مطالعه صحیح دروس به خصوص دروس مفهومی و انتزاعی همچون ریاضیات، مسئله ی حیاتی برای دانش آموزان و اولیاء و مربیان آن ها می باشد. ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق و تشویق به آن مدتی است که در سرلوحه ی برنامه های توسعه و پیشرفت کتاب قرار گرفته است و از اهداف آموزش و پرورش نیز به حساب می آید. در ابتدا دانش آموز باید بداند مطالعه و هدف از آن چیست؟ می خواهد به چه چیزی دست یابد؟ و چرا باید مطالعه کند؟ به همین علت شایسته است دانش آموزان را با چیستی، چرایی، چگونگی و انواع روش های مطالعه آشنا کنیم تا خود، بنا بر شناختی که از خود دارند روش مناسبی را برگزینند. همچنین از تأثیر تکنولوژی و فناوری های نوین بر آموزش و یادگیری صحبت می کنیم که نتیجه آن این است که؛ از حفظ کردن مطالب بدون فهمیدن، در دانش آموزان جلوگیری می شود و همچنین؛ در تغییر نگرش، تثبیت و پایدار ی مطالب درسی، مهارت استدلال و قدرت خلاقیت و در نهایت، یادگیری پایه ای و اساسی آنان تأثیر دارد. علاوه بر این ها از تجارب شخصی نویسنده در طول دوران تحصیل خود، مشاهدات وی در واحدهای کارورزی و تمرین دبیری و موقعیت های بیان شده توسط دانش آموزان دیگر هم در این مقاله استفاده شده است.
کلیدواژه ها:
استراتژی های مطالعه، مطالعه ریاضی، روش های صحیح مطالعه، تجارب کارورزی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است