ایده ای برای تعامل فرهنگ و ریاضی در سنجش عملکرد
کد مقاله : 1024-MECCO
نویسندگان:
اکرم خسروگردی *1، حسن حسین پور2، الهام ابراهیم زاده3
1آموزش و پرورش شهرستان شاهرود
2دبیر و سرگروه آموزشی ریاضی آموزش و پرورش شاهرود
3دبیر آموزش و پرورش شهرستان شاهرود
چکیده مقاله:
محصول این پژوهش، ارائه نمونه‌ای از آزمون عملکرد ریاضی در راستای آشکارسازی جنبه‌های مختلف تأثیرپذیری دانش‌آموزان از ارزش‌های فرهنگ اسلامی- ایرانی در درک مفاهیم ریاضیات مدرسه‌ای، مبتنی بر تلفیق برنامه‌ی درسی است. به همین منظور تیمی از سه دبیر ریاضیات دوره اول متوسطه تشکیل و پس از تحقیق و بررسی، با توجه به نقش استدلال ریاضی در تفکر دانش-آموزان، مبحث« اثبات شهودی اتحاد مزدوج» از کتاب ریاضی پایه‌ی نهم به عنوان موضوع آزمون انتخاب شد. طبق نظریه‌ی بیشاپ به محض اینکه ریاضی ارتباط خود را با دنیای واقعی‌ای که دانش‌آموزان در خارج مدرسه می‌شناسند از دست می‌‌دهد، مفاهیم برای بسیاری از آنها بی‌معنی می‌شود. می‌توان از مدل‌های ریاضی– فیزیکی برای تفهیم بهتر ریاضی استفاده کرد. لذا پس از تعیین اهداف یادگیری، از بین انواع آزمون عملکرد، تلفیق رویکردهای« انجام عملکرد در موقعیت شبیه‌سازی شده» و «آزمون شناسایی» مدنظر قرار گرفتند. ترویج ارزش‌هایی از قبیل فرهنگ صرفه‌جویی، ارزش کار، حفاظت از محیط زیست، آشنایی با معماری ایرانی و از سوی دیگر، توسعه فرهنگ تعامل بین معلمان دروس مختلف ، نقش مهمی در طراحی و اجرای این آزمون داشته است. در پژوهش میدانی حاضر، پس از انتخاب تصادفی 15 دانش آموز پایه نهم از مدارس مختلف، عملکرد آنها در مواجه شدن با موقعیت جدید مورد سنجش قرار گرفت و اهداف پژوهش به نحو مطلوب محقق گردید. ارائه‌ی استدلال خلاقانه در فضایی مفرح، هدایت دانش‌آموزان به تعامل ریاضی محور با دنیای واقعی پیرامون، بهبود توانایی اصلاح رفتار و تمرین خودارزیابی در زندگی، از مزایای مهم برگزاری این نوع آزمون بوده است.
کلیدواژه ها:
آزمون عملکرد، شبیه سازی، اتحاد مزدوج، استدلال ریاضی، فرهنگ ایرانی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است