حل مسئله و آموزش ریاضی
کد مقاله : 1031-MECCO
نویسندگان:
علیمحمد فلاح اندواری *
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
چکیده مقاله:
یکی از چالش‌های فرا روی همکاران و اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در آموزش ریاضی این است که اکثر آنها تخصصشان در گرایش‌های آنالیز، جبر، هندسه (ریاضی محض) می‌باشد. لذا برای تدریس آموزش ریاضی نیازمند مطالعه و بررسی متون آموزش ریاضی می باشند. بنده با توجه به اینکه گرایش تحصیلی‌ام جبر می‌باشد، از طریق ارتباط با مولفین کتاب‌های آموزشی مقاطع ابتدائی و متوسطه به سرپرستی دکتر ابراهیم ریحانی که متخصص آموزش ریاضی می باشند، و خواندن مقالاتشان و همچنین مطالعه مقالات و کتاب‌های خانم دکتر زهرا گویا و دکتر محمد رضا کرامتی علاقه مند به این موضوع شدم. من در مطالعات خودم به این نتیجه رسیدم که آنچه در آموزش ریاضی مهم است حل مسئله و راهبردهای آن می‌باشد، زیرا با بیان یک موضوع ریاضی در قالب یک مسئله و حل آن توسط دانش آموزان، آن‌ها ملزم به تفکر شده و مفهوم موضوع ریاضی را عمیقا درک می‌کنند، واین نوع یادگیری پایدار می‌ماند. لذا با مطالعات و تحقیقات انجام شده، در این مقاله ریاضیات، مسئله و راهبردهای آن را جهت تاکید و استفاده آنها در آموزش بیان نمودم.
کلیدواژه ها:
تخصص، آموزش ریاضی، مسئله، راهبرد، تفکر
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است