پاپیروس رایند و استفاده از آن در آموزش ضرب و تقسیم به دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول
کد مقاله : 1032-MECCO
نویسندگان:
حسن فتاحی *1، سمیرا فتاحی2
1دبیر - آموزش و پرورش
2دبیر-آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
بسیاری از دانشمندان و مورخان ریاضیات را قدیمی‌ترین و ریشه دار ترین علم از بین علوم می‌دانند. ما اغلب معتقدیم که در ریاضیات همه ی مسیرها به یونان ختم می‌شود، ولی خود یونانیان در مورد شروع ریاضیات، نظری غیر از این دارند .ارسطو در کتاب مابعد الطبیعه می‌نویسد:"علوم ریاضی از همسایگی مصر سرچشمه می‌گیرد زیرا راهبان مصری در کلاس‌های مذهبی خود در اوقات فراغت به تدریس ریاضیات می‌پرداختند"، در این مقاله به یکی از منابع موثق در زمینه ی ریاضیات مصر باستان، نحوه کشف، یکی از مسایل مطرح شده در آن و نقشی که بیان این مطلب در کتب درسی می‌تواند در آموزش جمع و ضرب و تقسیم به دانش‌آموزان ایفا نماید، پرداخته خواهد شد و چند کاربرد این مساله در محاسبات سریع ریاضی بیان خواهد گردید. استفاده از این روش می تواند دانش آموزان را در انجام سریع محاسبات، همچنین تفکر در زمینه روش های جدید در انجام محاسبات کمک نماید.
کلیدواژه ها:
پاپیروس رایند –سنگ نوشته روزتا– خط هیروگلیف–روش دو برابر کردن-روش نصف کردن
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است