تاثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی در توانایی استدلال و اثبات (مطالعه موردی: دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران)
کد مقاله : 1068-MECCO
نویسندگان:
ژاکلین کلامی *
دبیر/ سازمان اموزش وپرورش
چکیده مقاله:
مطالعات پیشین نشان می دهد به رغم نیاز شدید به افزایش سواد ریاضی در اکثر کشورها، بیشتر دانش‏ آموزان‏‏‏ با مشکلات قابل توجهی در مطالعات ریاضی مواجه می‏‏‏شوند. توجه معلمان به نوع گفتمان ریاضی و نقش آن در آموزش مفاهیم ریاضی مورد غفلت واقع شده است. استدلال و اثبات جزیی از فرآیند یادگیری ریاضی است که در کلاس های ریاضی به چگونگی بیان و تعامل با آن کمتر توجه شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی این سوال است که آیا آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی استدلال و اثبات دانش آموزان دوره متوسطه در مفهوم حد تابع تاثیر گذار است یا خیر. با روش نیمه آزمایشی، چارچوب طرح میازاکی (2000) را در مقابل آموزش سنتی بر 21 دانش آموز دختر دوره متوسطه در شهر تهران برای آموزش مفهوم حد تابع پیاده سازی شد. از آزمون ریاضی محقق ساخته جهت بررسی توانمندی دانش آموزان در بحث استدلال و اثبات استفاده گردید. نتایج نشان داد که آموزش بر مبنای گفتمان بر توانایی دانش‏ آموزان‏‏‏ در اثبات و استدلال تأثیر داشته است. بنابراین پیشنهاد می شود زمینه رشد حرفه‌ای دبیران ریاضی در جهت اعمال شیوه‌های آموزشی مبتنی بر گفتمان جهت توسعه‌ی تفکر و خلاقیت در دانش آموزان، همچنین ایجاد انگیزه‌هایی برای فعالیت دبیران و کمک به رشد تفکر نقادانه آن‏ها فراهم شود.
کلید واژه- ریاضی، گفتمان، استدلال، اثبات، آموزش، مفهوم حد.
کلیدواژه ها:
گفتمان، استدلال، اثبات، آموزش ، مفهوم حد
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است