دست سازه هایی آسان برای یادگیری بهتر مثلثات
کد مقاله : 1069-MECCO
نویسندگان:
حمیده محمدزاده *
دبیر آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
یکی از موضوعات مهم در برنامه درسی ریاضیات دبیرستانی ، مثلثات است که برای فهمیدن موضوع های دیگر درسی چون فیزیک نیوتنی ، نقشه برداری و شاخه های مهندسی لازم است و یکی از شاخه های ریاضی است که جبر را با هندسه پیوند میزند. اما متاسفانه بسیاری از دانش آموزان در درک مفهوم مثلثات مشکل دارند. در تجربه هایی که داشته ام، خود بارها با این مشکلات مواجه شده ام. پس از صحبتهایی که با همکاران داشتم به این نتیجه رسیدم که این مشکل در اغلب فراگیران وجود دارد . بنابراین شروع به یافتن راهکاری برای درک بهتر مفهوم مثلثات توسط دانش آموزان نمودم. با بررسی راههای مختلف به این نتیجه رسیدم که یادگیری مفهومی یک موضوع ریاضی از طریق دست ورزی و مشاهده ی عینی، این امکان را برای دانش‌آموزان فراهم می آورد که مفاهیم این درس‌ها در ذهن خود نهادینه نماید .استفاده از وسایل کمک آموزشی موجب می شود که دانش آموزان از همه حواس خود جهت یادگیری مطالب استفاده کنند. بنابراین تصمیم گرفتم که وسایلی درست کنم که دانش آموزان با کمک آنها بتوانند مفهوم نسبتهای مثلثاتی را کاملا درک کرده و با استفاده از آن ها، نسبتهای مثلثاتی زوایای مختلف را حساب کنند.
کلیدواژه ها:
مثلثات، دست سازه، وسایل کمک آموزشی، یادگیری.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است