بهبود روش تدریس ریاضیات در کلاس
کد مقاله : 1070-MECCO
نویسندگان:
حمیده محمدزاده *
دبیر آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
رﯾﺎﺿﯿﺎت، مادر تمام علوم است و ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷـﺪ. اما با وجود این، برهیچ یک از فعالان ریاضی درعرصه تعلیم وتربیت پوشیده نیست که بسیاری از دانش آموزان به درس ریاضی علاقه ای ندارند و دریادگیری آن دچارمشکل هستند. در این راستا برآن شدم تا با انجام این پژوهش، ابتدا علل بی علاقگی دانش آموزان به درس ریاضی را شناسایی کنم و سپس با بهره مندی از نقطه نظرات همکاران و اولیاء، کتاب‌ها و مجلات، تجربیات و راه های ابتکاری، علاقه دانش آموزان به درس ریاضی را افزایش دهم.
در این راه تلاش کردم با استفاده از روش های مختلف و نوین تدریس مانند بارش فکری، برقراری ایستگاه ریاضی، ساخت وسایل کمک آموزشی و همچنین اجرای طرحهایی چون طرحهای « من می توانم » و «ایده از تو» و «یک روز کلاس دست بچه ها» و استفاده از ارزشیابی توصیفی برای حل مسائل گروهی، مشارکت دانش آموزان را درکلاس افزایش دهم و با ایجاد محیطی شاد و صمیمی ، احساس خستگی و یکنواختی را در کلاس درس برطرف و موقعیت مطلوب یادگیری را فراهم سازم.
کلیدواژه ها:
علاقه مند کردن، دانش آموزان، بهبود، درس ریاضی، روش‌های تدریس.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است