رسم شکل های دوّار و محاسبه حجم آنها در جئوجبرا
کد مقاله : 1079-MECCO
نویسندگان:
علیرضا سلمانی انباردان *، محمد علی فریبرزی عراقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله:
دردنیای مدرن، نرم افزارها در تمام حیطه های زندگی وارد عمل شده، و کاربردهای متنوعی دارند و از کارکردهای آن می‌توان به مباحث آموزشی در مدارس اشاره نمود. این نمونه از برنامه ها با توجه به تاثیر بالایی که از لحاظ بصری در یادگیری دارند، وارد عمل شده اند تا مخاطب محدود به یادگیری صرف از طریق شنوایی نشود. یکی از جالب ترین مباحثی که از دیرباز مورد تامل بوده، تلاش بر تصویر سازی هندسه به روش های مختلف بوده، بحث هندسه فضایی و رابطه بین اشکال فضایی مانند مقایسه حجم آنها، محل تقاطع دو شکل و مفاهیم بسیار غنی و گسترده دیگری می باشد. یکی از مزایای استفاده ازنرم افزار، تولید شکل های تصادفی است که با شرایط مسئله هم خوانی دارند و همین باعث می شود که آموزش دهنده بتواند در مدت زمان اندکی مثال های متفاوتی را بیان نماید و با ارائه فایل مربوط میتواند ادامه آموزش را به منزل موکول نموده و یا از طریق وب سایت در اختیار دانش آموزان قرار دهد. در این جستار سعی بر این است تا به کمک برنامه جئوجبرا دوران سه شکل، مثلث قائم الزاویه به حول اضلاع قائمه و مقایسه حجم در هر حالت، نیم دایره به حول قطرش و ذوزنقه قائم الزاویه به حول ارتفاع که هر سه موضوع مربوط به کتاب ریاضی نهم می باشند را بررسی نماید.
کلیدواژه ها:
مثلث قائم الزاویه، نیم دایره، ذوزنقه قائم الزاویه، دوران، جئوجبرا
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است