موانع درک دانش آموزان از مفهوم حد
کد مقاله : 1082-MECCO
نویسندگان:
فرشید میرشاهی *
بیمه سلامت ایران
چکیده مقاله:
نتایج مطالعات نشان می دهد، چه در دبیرستان و یا دانشگاه، بسیاری از دانش آموزان در درک و به کارگیری حساب دیفرانسیل و انتگرال دچار مشکل هستند که از آن جمله میتوان به مشکل اساسی که در مفهوم حدوجود دارد، اشاره نمود. در این مقاله، به شناسایی و بحث در مورد سه نمونه از موانع درک صحیح و معنادار دانش آموزان از حد پرداخته می شود. موانع معرفت شناختی مرتبط با ریشه های ریاضی حد ، موانع شناختی متصل به ماهیت انتزاعی حد و موانع آموزشی مربوط به روشهایی است که ریاضیات به دانش آموزان و دانشجویان ارائه می شوذ.
کلیدواژه ها:
حساب، حد، موانع معرفت شناختی، موانع شناختی، موانع آموزشی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است