روش تدریس شناختی جبر کتاب ریاضی نهم
کد مقاله : 1083-MECCO
نویسندگان:
صدیقه آئینی *
دبیر آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
جبر به عنوان دانش حلّ معادله‌ها پدید آمد. محمد کرجی ریاضیدان ایرانی اول سده یازدهم میلادی، برای نشان دادن مجهول، نمادی راانتخاب کرد. معادله‌ها نزد ایرانی‌ها تا جایی رسید که» خیام « معادله های درجه سوم را به یاری برش های مخروطی حل نمود. باید توجه داشت که ایرانیان به پیروی ازیونانی‌ها، از هندسه برای حل مسأله‌های جبری کمک می‌گرفتند. خوارزمی مسأله‌های خود را گاهی با شیوه جبری و گاهی با کمک هندسه حل می‌کرد. ولی خیام برای حلّ معادله‌های درجه سوم، تنها از هندسه و برش‌های مخروطی استفاده می‌ نمود. تا سرانجام جمشید کاشانی راه حلّی جبری برای معادله درجه سوم یافت، که جواب را تا هردرجه دقت به دست می‌داد. برای تحقق اهداف درسی فصل عبارت‌های جبری کتاب نهم سعی ما براین است که با توجه به سیر تاریخی جبر و نحوه تکامل آن در بین دانشمندان ریاضی اولا دانش‌آموز را با تاریخچه‌ای کوتاه از این روند آشنا نموده و ثانیا از شیوه ملموس برش اشکال هندسی تدریس خود را آغاز کنیم، سپس تکرار مطالب به صورت کلامی خواهیم داشت و در نهایت که ذهن دانش‌آموز آمادگی لازم را پیدا نمود، روش نمادگذاری و جبری را معرفی خواهیم کرد. به طورمثال اکثر دانش‌آموزان لزومی برای استفاده از اتحاد در انجام توزیع‌پذیری‌ها نمی‌بینند و تمایل دارند به روش سال گذشته حاصل را بنویسند و این حاکی از آن است که آمادگی لازم برای تغییرذهنی را در او ایجاد نکرده‌ایم و باید به دنبال روش‌های ملموس تری در تدریس این قسمت باشیم.
کلیدواژه ها:
تحلیل محتوا، کتاب ریاضی نهم، روش هندسی حل مسأله‌های جبری، حوزه شناختی بلوم، ...
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است