بررسی فوریت ایجاد پایگاه‌های متوطن پاسخ‌گویی برخط در آموزش ریاضی کشور
کد مقاله : 1084-MECCO
نویسندگان:
سیدعلی کاظمی پور *، سعیدقلی ایمری، محسن مزیدی
دانشگاه آزاداسلامی واحدعلی آبادکتول،گروه ریاضی وآمار،علی آبادکتول،ایران
چکیده مقاله:
در این مقاله می‌کوشیم با استفاده از تحلیل‌های آماری نشان دهیم که برای پاسخ به نیازهای دانش‌آموزان در درس‌های ریاضی، ساختار و طراحی برخط آموزش معلمان ریاضی ضروری است. این آموزش‌ها در راستای استفاده‌ی بهینه‌ی علمی ، فرهنگی و اقتصادی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دارای منافع بسیاری است و اجرای آن باید در اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش کشور گنجانده شود و به آن بودجه‌ی مناسب تخصیص یابد. دراین مقاله، ابتدا متعارف‌هایی را برای معلمان ریاضی پیشنهاد داده شد و در خواست آماده سازی آن‌ها، در محل تدریس تنظیم گردید. در حالی که امروزه بیشتر دبیران و اساتید دانشگاه، به دلیل تعداد فزاینده‌ی فراگیران در کلاس و نیز نامناسب بودن یا دسترسی محدود به تجهیزات، روش‌های یادگیری سنتی و کم دردسرتر رابه روش‌های یادگیری پیشرفته و پرهزینه ترجیح می‌دهند، با این حال با گسترش فناوری ومحیط‌های یادگیری الکترونیکی، به خصوص فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) و اینترنت مانند سایت‌های اینترنت در مدارس و دانشگاه‌ها، کافی‌نت‌های داخل شهر و کامپیوترهای شخصی در منازل، ضرورت استفاده از روش‌های یادگیری نوین و فعال در تدریس علوم و ریاضیات بیش از پیش احساس می‌شود.
کلیدواژه ها:
پاسخ‌گویی برخط، آموزش ریاضی، دانش‌نامه‌ی ریاضی، متوطن.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است