حل مساله از طریق برنامه نویسی
کد مقاله : 1095-MECCO
نویسندگان:
masoud khosrotash *1، اسمعیل بابلیان2، نجمه قندالی3، مجید یوسفی4
1Azad university yadegar emem rah branch
2عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی،دانشکده فنی و مهندسی، گروه علوم کامپیوتر
3معلم/عضو شورای اجرایی انجمن معلمان ریاضی شهرستان های استان تهران، کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، اداره آموزش و پرورش شهرستان ورامین، گروه ریاضی
4معلم/اداره آموزش و پرورش شهرستان قرچک، گروه ریاضی
چکیده مقاله:
– کسانی که با انواع استدلال در ریاضی آشنایی دارند، می دانند که گاهی شهود درابتدای شروع به حل مساله می تواند بسیار کار آمد باشد ولی همیشه هم کارساز نیست. امروزه می توان از طریق برنامه نویسی به کمک کامپیوتر، مساله را به روش های مختلفی حل کرد. اگر تفکر الگوریتمی در بین دانش آموزان و دانشجویان تبدیل به تفکر غالب شود، می توان انتظار داشت که خلاقیت افراد بیشتر شده و تکنیک های حل مساله آنها افزایش یابد. همچنین گاهی می توان مساله طولانی را با برنامه نویسی به سرعت حل کرد. در این مقاله سعی داریم با بیان چند مساله که شهود در مورد آنها کارساز نیست، نیاز به تفکر الگوریتمیک را تبیین نماییم. معمولا استفاده از کامپیوتر برای حل مساله می تواند برای دانش آموزان جذاب باشد زیرا تنوع ایجاد می کند و در عین حال یکی از روش های خلاقانه برای حل مساله نیز می باشد.
کلیدواژه ها:
برنامه نویسی، استراتژی حل مساله، آموزش ریاضی، حل الگوریتمی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است