چگونه توانستم مشکل عدم علاقه ی دانش آموزانم به درس ریاضی را حل نمایم؟
کد مقاله : 1101-MECCO
نویسندگان:
انسیه احمدی *
دانشگاه آزاد
چکیده مقاله:
لازمه موفقیت در هر درسی، به خصوص ریاضیات، علاقه، اعتماد به نفس و اطمینان از کاربرد آموخته هاست که این خود موجب دلگرمی پشتکار و سخت کوشی بیشتر در دانش آموزان می شود. این پژوهش که در کلاس هفتم در آموزشگاه دخترانه ام کلثوم در سال تحصیلی 96- 95 در شهرستان عسلویه صورت پذیرفته است در پی آن است که: « چگونه می توانم مشکل عدم علاقه دانش آموزانم به درس ریاضی را حل کنم». انگیزه اینجانب از انتخاب این موضوع رفع موانع یادگیری است که اساسی ترین آن عدم علاقه به درس است. نگرش های منفی دانش آموزان نسبت به ریاضی، دلسرد بودن بودن آنان، خستگی و تنفر بعضی از دانش آموزان نسبت به ریاضی محقق را به انجام این پژوهش واداشت. برای گردآوری اطلاعات پس از مشاهده رفتار دانش آموزان و نظر سنجی از همکاران، به مطالعه کتابها و تحقیقات انجام شده و جستجو در اینترنت پرداخته شد. این مقاله با استفاده از مراحل چرخه عمل به شیوه اقدام پژوهی تهیه شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی شش پرسشی استفاده شده است. پس از شناسایی عوامل و راهکارها و اجرای راه حل ها در کلاس، تعامل بین دانش آموزان در گروه ها بیشتر شد و دانش آموزان ضعیف و متوسط علاقه و اشتیاق بیشتری برای یادگیری پیدا کردند و کلاس درس به کلاسی پویا و محرک تبدیل شد.
کلیدواژه ها:
علاقه، فعالیت، ریاضیات، اعتماد به نفس، فن آوری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است