بازی رایانه‏ ای به عنوان یکی از کاربردهای چندرسانه ‏ای‏ ها و فن‏ آوری اطلاعات برای افزایش انگیزه و یادگیری درس ریاضی
کد مقاله : 1114-MECCO
نویسندگان:
مریم عبدالهیان *، زینب عبدالهیان
دبیر آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
ریاضیات از دستاوردهای ارزشمند بشری است که امروزه در زمره ‏ی ابزارهای صنعتی و فنی، مورد توجه خاص است. به عبارت دیگر، ریاضیات تغذیه‏ کننده اصلی صنعت و فناوری در قرن بیست و یکم و از ابزارهای تربیت فکر است. با توجه به تحولات سریع در آموزش و فناوری و در نتیجه تغییر نقش ریاضیات در زندگی روزمره، نیاز دانش ‏آموزان به استفاده از تکنیک‏های جدید بیشتر احساس می‏ شود. هدف از پژوهش حاضر، افزایش انگیزه و یادگیری درس ریاضی با استفاده از چند رسانه ‏ای‏ ها و کاربرد فن‏آوری اطلاعات در قالب بازی رایانه‏ ای است که براساس مطالعات کتابخانه‏ ای صورت گرفته است. با استفاده از رایانه، معلم می‏تواند مطالب خود را در قالب نرم‏ افزارهای چندرسانه ‏ای که حاوی صوت، تصویر و گرافیک می‏ باشند، برای آموزش دانش‏ آموزان به نمایش بگذارد و در نتیجه حس بینایی و شنوایی آنها را در یادگیری درگیر کند. نرم افزار آموزشی این امکان را برای دانش آموزان فراهم می‏ کند که کاربرد اصول انتزاعی را به وسیله‏ ی پویانمایی یا ویدئو مشاهده نمایند و فرصتی را برای درک عمیق‏ تر ریاضی و خلاقیت دانش ‏آموزان فراهم می‏ کند. به کارگیری تکنولوژی مانند بازی رایانه ‏ای فرصت‏ی را برای دانش ‏آموزان فراهم می‏ آورد تا او برای تشدید حس چالش برانگیخته شده خود، تلاش ‏کند و انگیزه گرایشی قابل توجهی را برای وی فراهم ‏آورد.
کلیدواژه ها:
بازی رایانه‏ ای، چند رسانه ‏ای‏ ها، فن‏آوری اطلاعات، انگیزه، یادگیری درس ریاضی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است