شایستگی های معلم ریاضی
کد مقاله : 1152-MECCO
نویسندگان:
زهره کتابدار *1، احمد شاهورانی2، نعمت الله موسی پور3
1دانشگاه علوم تحقیقات
2دانشگاه علوم و تحقیقات
3دانشگاه فرهنگیان
چکیده مقاله:
شایستگی های تدریس عبارتند از ترکیباتی پیچیده از دانش، مهارت‌ها، استنباط، ارزش‌ها و نگرش‌ها که منجر به انجام اقدامات مؤثر درچنین وضعیت‌هایی شود. از آنجا که تدریس بیش از یک وظیفه است و شامل ارزش ها و یا مفروضاتی درخصوص آموزش، یادگیری و جامعه است لذا شایستگی های معلّم هم می‌تواند در کشورهای مختلف، به طرق متفاوت تعبیر شود. دامنه و پیچیدگی این شایستگی‌ها آنقدر وسیع است که هیچ کس احتمالاً آن‌ها را ندارد و یا نمی‌تواند به یک اندازه هم این قابلیت‌ها را در خود و درحدی بالا توسعه دهد. اساس آموزش دانش آموزان، شایستگی معلّمان است. تعیین شایستگی‌ها، صلاحیّت‌ها و توانمندی‌های ثابت و مشخص برای معلّمان و حرفه‌ی معلّمی کار دشواری است. در واقع سیاستگذاران، صاحب‌نظران، مدیران، معلّمان و والدین ممکن است انتظارات متفاوتی از معلّم در آموزش و تدریس داشته باشند. (شعبانی، 1383) که این انتظارات و سلایق مختلف، باعث تفاوت نظر در تعریف و تعیین صلاحیّت‌های معلّمی شده است.
از آنجایی که معلّمان نیروهای مؤثر در بهبود کیفیت آموزش هستند تأثیر آن ها از دیگر عوامل موثر مانند تعداد دانش آموزان کلاس درس، انگیزه‌ی دانش آموزان و غیره بیشتر است، تلاش برای بهبود موفقیّت دانش آموزان بدون توجه به صلاحیّت‌های معلّمان بی نتیجه است و اصلاح نظام تعلیم و تربیت هرگز بدون بالا بردن توانایی‌های معلّمان حاصل نمی گردد.(فهیمی، 1388)
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: معلّمان ریاضی، شایستگی‌های معلّمان ریاضی، دانش پداگوژی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است