شهود ریاضی و حد
کد مقاله : 1154-MECCO
نویسندگان:
راضیه احمدی درمیان *
دبیر/ آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
شهود باعث ایجاد نقطه نظرات، ادراکات، قضاوت‌ها و باورهایی می‌شود که به صورت تجربی غیرقابل تایید، و به لحاظ عقلانی غیرقابل توجیه‌ هستند. فرد باید برای درک رویکرد فکری خودش تلاش کند. عموماً روندی که منجر به شهود می‌شود، بر خلاف «تفکر منطقی»، برای شهود کننده ناشناخته است. محقق، در این مقاله، روی عملکرد مغز کار می کند تا به یک توصیف از شهود ریاضی در حیطه شناختی، به طور ویژه درباره بینهایت و حد، دست یابد. در یک مورد خاص از رویکرد حد، ما نتایج مختلفی را برای دستیابی به شواهدی از بینهایت، کاملاً متفاوت از بینهایت اصلی در چنین فرآیندهایی را بررسی می کنیم.
یک فرد می تواند در فرصتهای مختلف، ظاهراً شهود متضادی داشته باشد در عین حال هیچگونه حس تضاد شناختی نداشته باشد. در موارد دیگر تضاد شناختی می تواند بدون هیچ دلیل صریح و روشنی آشکارا رخ بدهد.
در بخش اول تحقیق روی ایده های شناختی تمرکز می کنم. در بخش بعدی به طور خلاصه مفهوم صوری از بینهایت کاملاً متفاوت از بینهایت اصلی را توصیف می کنم. ما نمونه های مختلفی از فرآیند بینهایت را در نظر خواهیم گرفت و نشان خواهیم داد که چگونه شهود متضادی از بینهایت می تواند بوجود آید. همه این بینش ها به طور طبیعی یک برونیابی از بخشهای معینی از تجربه محدود ما است و بخشی از آنها شامل یک ایده متقابل، از بینهایت کوچک هستند.
در بخش پایانی، با بررسی مفهوم کلی از شهود در پرتو مثالهای خاص توصیف شده در تحقیق، مطالب جمعبندی می شود.
کلیدواژه ها:
شهود، بینهایت اصلی، بینهایت کوچک، حد، تصویر مفهوم
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است